منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید
ترخیص خودروهای وارداتی دارای قبض انبار