منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید
تولید رنو کوئید با قیمت 25 تا 35 میلیون