منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید
تکلیف خودروهای موجود در گمرک